Regioninė jaunimo politika

Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui

Kviečiame susipažinti su trumpu leidiniu apie projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ ir jo metu pasiektus rezultatus. Viena iš projekto temų – žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika, todėl projekto metu vyko dirbtuvės apie metodus, kaip rinkti ir analizuoti jaunų žmonių nuomonę.

Regioninės jaunimo politikos veiklos kokybės standartas

Kviečiame susipažinti su Regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės standartu, kuris yra išleistas įgyvendinant „Erasmus+“ programos jaunimo srities finansuojamą projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“.

Kviečiame registruotis į dirbtuves!

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ įgyvendinamas projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ kviečia projekte dalyvaujančių organizacijų atstovus dalyvauti konsultacijų su jaunais žmonėmis dirbtuvėse!

Pastebima, jog nevyriausybinės jaunimo organizacijos turi pakankamai gerus įgūdžius atstovauti pasiūlymams tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygmeniu, tačiau susiduria su faktų, nuomonės rinkimo ir analizės sunkumais. Tris dienas trūksiančio susitikimo metu bus dirbama jaunimo pilietinio įsitraukimo, tyrimų planavimo ir atlikimo temomis bei planuojami tolimesni veiksmai.

Renginys vyks gegužės 19-21 d., Vilniuje. Kelionės, apgyvendinimo bei maitinimo išlaidos padengiamos LPF „Jauniems“. Registracijos anketą galima rasti čia, ji vyksta iki gegužės 14 d.

Renginio programa


2017 metus pasitinkame su stipresne regionine jaunimo politika

Įpusėjo Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ projekto „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas“ įgyvendinimas.

Projektu siekiama sukurti galimybę jaunimo organizacijoms plėtoti įgūdžius, rinkti ir analizuoti jaunų žmonių nuomonę, atstovauti jaunimo interesus, gilintis į struktūrinio dialogo procesus savivaldybės lygmeniu bei siekti jaunimui palankių sprendimų priėmimo.

2016 m. įvyko kompetencijų kėlimo renginiai projekte dalyvaujančioms nacionalinėms jaunimo organizacijoms – Jaunųjų konservatorių lygai, Lietuvos moksleivių sąjungai, Lietuvos skautijai – bei regioninėms jaunimo organizacijų taryboms. Renginių metu nacionalinių jaunimo organizacijų padalinių atstovai aiškinosi regioninės ir nacionalinės jaunimo politikos principus, simuliavo Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų darbą tam, kad galėtų kokybiškai planuoti savo veiklas. Į projekto veiklas įsitraukė jauni žmonės daugiau nei iš 20 savivaldybių.RJPSPĮ

Iki 2017 m. pabaigos dar įvyks du kompetencijų kėlimo renginiai nacionalinėms jaunimo organizacijoms, dirbtuvės, kuriose bus kuriami metodai jaunų žmonių nuomonės rinkimui, pristatytas regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės standartas bei informaciniai renginiai penkiose Lietuvos savivaldybėse.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti programos Erasmus+ jaunimo sritį, ir Europos Komisija neatsako už medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą ir turinį.

Startavo projektas „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“

Rugpjūčio 25 d. regioninės jaunimo organizacijų tarybos ir nacionalinės jaunimo organizacijos pasirašė dalyvavimo projekte „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ sutartis. Susitikimo metu organizacijos susipažino su detaliu projekto planu, buvo išsiaiškinti organizacijų lūkesčiai, suderintos projekto metu vyksiančios veiklos.

Projektu „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas“ siekiama stiprinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų bei nacionalinių jaunimo organizacijų padalinių kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką, žiniomis ir faktais grįstą jaunimo atstovavimą bei skatinti jaunų žmonių pilietinį įsitraukimą. Projekto metu bus sukurtas bei patvirtintas regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybės standartas, sukurta metodika, leidžianti jaunimo organizacijoms tinkamai ir kokybiškai rinkti jaunų žmonių nuomonę bei ją atstovauti.

IMG_1502_edited

Projekto dalyviai susitiks su vietos sprendimų priėmėjais bei teiks jiems pasiūlymus jaunimo situacijai savivaldybėse gerinti. Planuojama, jog projekte iš viso dalyvaus dešimt regioninių jaunimo organizacijų tarybų bei penkios didžiausios nacionalinės jaunimo organizacijos.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos programos Erasmus+. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti programos Erasmus+ jaunimo sritį, ir Europos Komisija neatsako už medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą ir turinį.

es logo