Apie Jauniems

Jauniems steigėjas – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), atstovaujanti 64 didžiausias jaunimo organizacijas Lietuvoje, per 20 metų bendradarbiavusi su verslo įmonėmis ir kartu įgyvendinusi ne vieną iniciatyvą.

Labdaros ir paramos fondas Jauniems įsteigtas įgyvendinant 2005 – 2010 m. LiJOT veiklos strategiją, norint stiprinti NVO sektorių, ypač – jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

2010 m. Jauniems kartu su verslo partneriais įgyvendino konkursą „Generuok“, kuris buvo skirtas jaunų žmonių skatinimui kurti ir įgyvendinti verslo idėjas. Nuo

2010 m. vasaros Jauniems įgyvendina „Jaunimo stipendijos“ idėją, kuria skatinama magistro studijų studentus rengti mokslinius darbus jaunimui aktualiomis temomis. Šią stipendiją įsteigė LiJOT Alumni, LiJOT ir Jauniems matydami kokybiškų jaunimo situacijos tyrimų stoką ir tai, jog jaunimo problemoms spręsti nėra naudojamos jaunų žmonių patirtys. Jau įteiktos trys stipendijos už geriausius magistro darbus jaunimo politikos srityje.

Jauniems aktyviai prisidėjo prie neliečiamo kapitalo įstatymo parengimo ir priėmimo, kuris atveria duris nevyriausybinės organizacijoms kurti nepriklausomus finansų šaltinius.

2010 m. Jauniems partneriai Europos jaunimo kortelė atnaujino ir pradėjo vystyti savo veiklą, ir nuo 2011 m. pabaigos Jauniems skiriamas 1 Lt nuo kiekvienos parduotos Europos jaunimo kortelės.

2012 m. Jauniems kartu su ARVI įmonių grupe bei Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje įgyvendino iniciatyvą skirtą darbuotojų ugdymui – darbuotojai buvo mokomi dirbti su jaunais žmonėmis ir juos ugdyti perduodant savo profesines žinias, šios iniciatyvos metu beveik 100 ARVI grupės darbuotojų dirbo su beveik 400 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Šia iniciatyva Jauniems taip pat padėjo ARVI įmonių grupei prisijungti prie socialiai atsakingų įmonių tinklo Lietuvoje ir Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo (tarptautinio socialiai atsakingų organizacijų tinklo, skatinančio tvarų ekonomikos augimą ir pilietiškumo stiprinimą per atsakingą ir kūrybišką įmonių lyderystę).

Nuo 2012 m. Jauniems įgyvendina projektą jaunimo pilietiškumo bei patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras“. Daugiau apie projektą – http://www.misijasibiras.lt

Jauniems - Labdaros ir paramos fondas  „Jauniems” buvo įsteigtas 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įgyvendinant LiJOT strategiją.

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“